Masz pytania?

zadzwoń na infolinię

801 005 885
22 160 55 55

Infolinia czynna:

pon-pt: 8:00 - 16:00

EG System

Wykonanie instalacji uziemiającej wokół stacji transformatorowej kontenerowej

Data dodania: 2020-03-20
Autor:

W jednym z poprzednich artykułów opisaliśmy wytyczne odnośnie prawidłowego posadowienia stacji, kolejną kluczową sprawą w przypadku prawidłowego montażu stacji jest wykonanie instalacji uziemiającej.
Według wytycznych naszego Partnera uziemienie powinno być wykonane w następujących krokach:
a) w oparciu o aktualne przepisy należy określić wymaganą wartość uziemienia stacji;
b) wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości 1m od zarysu stacji na głębokości 0,8m;
c) do uziomu otokowego przyłączyć przewody uziemiające uziemienia ochronnego SN oraz przewody ochronne uziemienia roboczego nN wyprowadzone ze stacji;
d) uziom otokowy należy połączyć z:
- dostępnym uziomem fundamentowym pobliskiego budynku wykonanym zgodnie 
z aktualnymi przepisami;
- dostępną szyną wyrównawczą lub zaciskiem wyrównawczym pobliskiego budynku do którego są przyłączone wszelkie metalowe instalacje i konstrukcje znajdujące się w budynku zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeżeli uziom fundamentowy budynku połączony jest z szyną wyrównawcza niema potrzeby prowadzenia dwóch przewodów uziomowych do uziomu otokowego stacji;
e) po ułożeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powłok lub żył powrotnych dokonać pomiaru rezystancji wypadkowej uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej małoprądowej. Zwraca się uwagę że w warunkach miejskich o dużym zagęszczeniu uziomów naturalnych, stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia (np. miernik typu IMU) jest nie właściwe a uzyskane wyniki nie są wiarygodne;
f) otrzymany wynik pomiarów porównać z wartością wcześniej określoną i w przypadku gdy wartość wcześniej zmierzona będzie większa od wartości dopuszczalnej (co może zaistnieć niezmiernie rzadko) należy podjąć decyzje o przystąpieniu do wykonania uziomów pionowych.

Instalacja uziemiająca wokół stacji transformatorowej kontenerowej

W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy rozbudować uziom otokowy o uziomy pionowe. Ilość uziomów pionowych należy dobrać w zależności od wyników pomiarów.

EG System posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu realizacjach co gwarantuje, że prace zostaną zakończone z sukcesem i gwarancją jakości.
Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty EG System od projektu po sprawnie działającą instalacje elektryczną.

Autor: Radosław Ciemniewski
Dyrektor Działu Technicznego firmy EG System Sp. z o.o. Sp. k.

Zobacz nasz ostatni wpis: Statyczne kompensatory mocy biernej